By: admin0 opinie

Okres spłaty pożyczki zwykle wynosi 30 dni. Jednak czasami się zdarza, że jesteśmy w stanie dokonać spłaty zobowiązania przed terminem. Czy można spłacić kredyt wcześniej? Zawsze możesz spłacić pożyczkę przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy. Poniżej wyjaśnimy jak to działa. Spłata kredytu następuje na warunkach oferowanych przez wybraną firmę. Wszystkie niezbędne dane dotyczące spłaty chwilówki można znaleźć w umowie pożyczki. Z tego oraz innych dokumentów wynika wcześniejsza spłata kredytu a odsetki, które należy zwrócić.

Jak wygląda wcześniejsza spłata kredytu

Spłata pożyczki przed terminem odbywa się identycznie jak w przypadku zwykłej spłaty zobowiązania. Sumę pożyczki wraz z naliczonymi opłatami należy przekazać na rachunek firmy. Szybsza spłata kredytu nie zawsze oznacza te same koszty. Wiele instytucji finansowych zmniejsza koszt prowizji w przypadku spłaty przed terminem. Jednak zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu może odbywać się według różnych schematów. Są 2 najpopularniejsze praktyki:

  • spłacić pożyczkę za wykorzystany okres;
  • spłacić całkowitą kwotę pożyczki;
  • stosowanie obu powyższych metod.

W pierwszym przypadku spłata kredytu przed terminem powinna nastąpić w kwocie za wykorzystany okres. Przed dokonaniem spłaty należy skontaktować się z konsultantem firmy w celu sprawdzenia odpowiedniej kwoty do spłaty.
W przypadku stosowania drugiej praktyki musimy najpierw spłacić całość zobowiązania, dopiero potem po wyliczeniu niezbędnych opłat pożyczkodawca zwraca nadpłatę.
Są firmy, które stosują obie metody jednocześnie. Jeśli spłacisz całość wraz z odsetkami, firma zwróci nadpłacone koszty. Możesz również skontaktować się z firma pożyczkową i wyjaśnić kwotę do zapłaty na bieżący moment.

Oddać czy nie oddać nadpłaty

Zwrot części kosztów za czas, w którym nie będziesz korzystać z chwilówki – to jest dobra wola firmy pożyczkowej. Akceptując umowę pożyczkową klient godzi się na to, że chwilówka będzie miała odpowiednie opłaty. Jeżeli nawet zwrot pożyczki nastąpi przed terminem, serwis pożyczkowy nie musi obniżać żadnych kosztów. Niektóre instytucji finansowe nie zwracają odsekek za okres, w którym nie korzystałeś z kosztów pożyczkowych.
Opłaty za udzielenie zobowiązania w takich firmach są traktowane jako prowizja. Prowizja jest naliczana w zależności do kwoty chwilówki i nie zmniejsza się nawet w razie, gdy nastąpi wcześniejsza spłata kredytu.

Na co zwróić uwagę

Przed wcześniejszą spłatą pożyczki należy zwrócić uwagę na dzień dokonania przelewu. Jeśli zwracasz zobowiązania w dni wolne od pracy lub weekend, wpłacona kwota zostanie zaksięgowana w następny dzień roboczy. Ten dzień jest uznany za datę spłaty chwilówki. Więc instytucja finansowa zwróci nam poniesione straty za niewykorzystany okres kredytu, licząc dzień, w którym pieniądze wpłynęły na konto bankowe klienta.

Proces ten można jednak przyspieszyć. W tym celu zalecamy sprawdzić w jakim banku pożyczkodawca ma konta. Jeżeli na danej liście znajduje się również nasz bank, warto dokonać przelewu na te konto. Transakcje między kontami w tej samej instytucji bankowej są księgowane bardzo szybko.

Jeżeli chcesz zwrócić chwilówkę przed okresem spłaty, rób przelewy tylko w dni powszednie. Jak widać, większość pożyczkobiorców idzie na rękę pożyczkobiorcom i obniża koszty zobowiązania w przypadku gdy następuje wcześniejsza spłata kredytu. Jeśli możemy oddać zadłużenie wcześniej, nie warto przepłacać za to, czego nie jest nam potrzebne. Nie wpadaj w pętlę długów, że potem nie ubiegać się kredyt na spłatę kredytu.

Podobne

Klient wnioskował o
2 000 zł w firmie AlfaKredyt