By: admin0 opinie

Umowa pożyczki jest najważniejszym dokumentem, z którym należy dokładnie się zapoznać przed zaciągnięciem pożyczki. Ona jest potwierdzeniem współpracy między pożyczkodawca a pożyczkobiorcą. Umowa pożyczki wzór zwykłe znajduje się na stronie internetowej instytucji finansowej. Wspomniany dokument ma czasowy charakter, ponieważ klient jest zobowiązany zwrócić umowa pożyczki pieniędzy w określonym terminie. W celu skutecznego zawarcia umowy pożyczki jest potrzebna zgoda obu stron na stosowanie konkretnych zasad podczas korzystania ze środków pożyczkowych. Umowa pożyczki w rodzinie może być zawarta w formie ustnej. Jeżeli wysokość zobowiązania przekracza 500 zł, powinno ono być stwierdzone na piśmie. Umowa pożyczki pieniędzy koledze może zostać potraktowane jako wystarczające, jeśli strony posiadają pokwitowanie otrzymania/udzielenia pieniędzy.

Co musi zawierać umowa pożyczki

Umowa pożyczki musi być sporządzona w sposób odpowiedni. Oto są najważniejsze punkty, które należy sprawdzić przed podpisaniem umowy:

  1. Opis przedmiotu
  2. Okres obowiązywania umowy
  3. Kwota pożyczki
  4. Termin zwrotu pożyczonych kosztów
  5. Zabezpieczenia zobowiązania
  6. Możliwość spłaty przed terminem
  7. Możliwość przedłużenia/refinansowania
  8. Oprocentowanie pożyczki
  9. Konsekwencje braku spłaty na czas
  10. Możliwość odstąpienia od umowy

Umowa pożyczki za darmo lub na raty

Umowa pożyczki bez odsetek często jest oferowana przez różne instytucji finansowe. Taka opcja zwykle jest dostępna dla nowych klientów firmy pod warunkiem terminowej spłaty. Umowa pożyczki wzór za darmo można sprawdzić na stronie internetowej wybranego serwisu. Jeśli nie możesz spłacić pożyczki za miesiąc, możesz skorzystać z opcji rozłożenia pożyczki na raty. Umowa pożyczki wzór spłata w ratach cechuje się większą kwotą i dłuższym okresem spłaty. Jednak oprocentowanie takiej pożyczki zwykle jest wyższe niż w przypadku pożyczki krótkoterminowej. Więc przed zaciągnięciem pożyczki rzetelnie zapoznaj się z umowa pożyczki pieniędzy wzór.

Umowa pożyczki prywatnej

Umowa pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi może być zawarta w dowolnej formie. Jednak pamiętaj, że ten dokument jest jedynym potwierdzeniem otrzymanej kwoty, okresu obowiązywania umowy oraz oprocentowania zobowiązania. Wszystkie podmioty udzielające pożyczek prywatnych, sporządzają umowy na podstawie zasad obowiązującego prawa. Wzór umowy pożyczki od osoby prywatnej zawsze możesz uzyskać od osoby pożyczającej. Umowa pożyczenia pieniędzy powinna zawierać wszystkie punkty z powyżej przedstawionego schematu.

Umowa pożyczki nieoprocentowanej wzór

Umowa pożyczki zawierana w rodzinie jest dla pożyczkobiorcy najlepszym rozwiązaniem. Takie pożyczki zwykle nie wiążą się z wysokim oprocentowaniem. Umowa pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi bez odsetek to wygodny sposób na uzyskanie niezbędnego wsparcia finansowego. Bez względu na relację między prywatnymi pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Umowa pożyczki pieniędzy musi zawierać zasady dotyczące zabezpieczenia przed brakiem spłaty pożyczki na czas. W razie powstania sporu pożyczkodawca będzie mógł łatwo odzyskać zadłużenia. Dobra umowa pożyczki gotówkowej między osobami fizycznymi nie powinna zawierać punktu o tym, że wszystko będzie w porządku, ponieważ strony się znają. Zapisy zabezpieczające sprawią szybkie załatwienie problemów w przypadku powstania kłopotów.

Jak odstąpić od umowy pożyczki

Każdy pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. Odstąpienie od umowy pożyczki wzór zostaje wysłany do pożyczkobiorcy po podpisaniu umowy. Musimy zwrócić uzyskane koszty oraz odsetki za okres korzystania ze środków. W celu aktywowania odstąpienia należy wysłać do firmy pożyczkowej odpowiednie oświadczenie. Najlepiej będzie skorzystać ze wzoru. Liczy się data wysłania pisma, a nie data dostarczenia do pożyczkodawcy stosownego oświadczenia. Żeby mieć potwierdzenia nadania, warto skorzystać z listu poleconego.

Podobne

Klient wnioskował o
2 000 zł w firmie AlfaKredyt