By: admin0 opinie

Każdy pożyczkobiorca może zrezygnować z umowy kredytu w ciągu czternastu dni od daty jej zawarcia. Jednak czy ta zasada dotyczy również pożyczkodawcy? Wszystkie wątpliwości dotyczące wypowiedzenie umowy pożyczki spróbujemy wyjaśnić poniżej. Aby odstąpić od umowy pożyczki, klient musi:

  • złożyć odpowiedni wniosek o odstąpienie od umowy kredytowej, wzór której znajdziemy na stronie pożyczkodawcy;
  • w ciągu 30 dni klient, który odstąpił od umowy, musi zwrócić otrzymane koszty pożyczkowe;
  • zapłacić odsetki za okres, w którym korzystał z uzyskanych środków.

Poza tym pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. W przypadku pożyczkodawcy proces odstąpienia wygląda inaczej.

Jak wypowiedzieć umowę pożyczki

Instytucja finansowa nie tylko oferuje chwilówki, ale także może udzielić negatywnej odpowiedzi. Kodeks Cywilny również warunki dla pożyczkodawcy, kiedy można odstąpić od umowy. Rezygnacja możliwa jest w poniższych sytuacjach:

  • zwrot otrzymanych przez pożyczkobiorcę kosztów jest dość sporny z uwagi na jego stan majątkowy;
  • firma parabankowa nie może korzystać z tej opcji, jeśli wiedziała o złej sytuacji finansowej wnioskodawcy czy mógł się o tym dowiedzieć.

Instytucja finansowa jest zobowiązana do sprawdzenia wszystkich wnioskodawców, którzy ubiega się pożyczkę. Udzielenie negatywnej odpowiedzi staje się ostateczną decyzją. Jednak wnioskodawca może skryć niektóre wydatki czy nie zawiadomić pożyczkodawcę o konieczności spłaty innych zobowiązań finansowych. Oszustwa zawsze wychodzą na jaw, lecz może odbywać się dopiero po zaciągnięciu chwilówki. Jeżeli firma pozabankowa nie wiedziała o ukrywaniu przez wnioskodawcę konkretnych faktów i dokonywane sprawdzenia nic nie odkryły, nie udzieli wnioskodawcy kredytu, o który on się ubiegał.

Warunki wypowiedzenia umowy kredytowej

Kiedy firma pozabankowa dowie się o kłamstwie wnioskodawcy, może uruchomić odstąpienie od umowy kredytowej i zażądać niezwłocznej spłaty zobowiązania. Ta zasada doskonale opisuje warunki, kiedy firma może aktywować odstąpienie od kredytu. Jeśli podczas wypełniania wniosku klient podał błędne dane np. dotyczące miejsca zamieszkania lub stanu majątkowego, będzie potem miał duże problemy z uregulowaniem pożyczki. Oprócz tego instytucja finansowa musi udowodnić, że nie wiedziała o sytuacji finansowej wnioskodawcy. Tylko w takim przypadku może on zrezygnować od zawartej umowy pożyczki.

Kiedy można zrezygnować z umowy

To ile dni mamy na odstąpienie od umowy, zależy od strony, która wyraża chęć do odstąpienia. Pożyczkobiorca ma na wypowiedzenie umowy kredytowej tylko 14 dni od momentu jej podpisania. Umowa odstąpienia od umowy nie jest konieczna, wystarczy wysłać odpowiednie oświadczenia na adres mailowy firmy pożyczkowej. Pożyczkodawca z kolei nie jest ograniczony czasem, tylko udowodnieniem faktu, że nie znał o złej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.

Skutki wypowiedzenia umowy pożyczki

Z tytułu rezygnacji z umowy pożyczki bank nie nalicza pożyczkodawcę żadnych dodatkowych kosztów. Należy tylko zwrócić kwotę udzielonego zobowiązania oraz odsetki za okres, w którym klient korzystał ze środków. Jak widać, odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji nie są ze sobą powiązane. Jednak pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić należne koszty w ciągu trzydziestu dni od momentu, kiedy nastąpiła rezygnacja z kredytu.

Wypowiedzenie umowy kupna

Obowiązujące prawo określa również warunki, kiedy można zrezygnować z umowy kupna. W tym przypadku pożyczkobiorca również ma 14 dni na złożenie oświadczenia o rezygnacji z zakupu. Możliwość rezygnacji z umowy kupna przez firmę pozabankową jest uzależniona od wykrycia oszustwa ze strony nabywcy.

Kiedy bank może zrezygnować z umowy kredytu

Warunki wypowiedzenie umowy przez bank są dokładnie opisane w umowie kredytu. Więc przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się jej treścią. Kredyt konsumencki w pko przewiduje możliwość odstąpienia, jeżeli kwota zobowiązania jest wyższa niż 255 500 zł. Do najważniejszych podstaw wypowiedzenia umowy przez bank można zaliczyć:

  • brak uregulowanych w terminie rat;
  • oszustwo na etapie udzielenia dodatkowe wsparcia;
  • spadek kredytowej zdolności klienta;
  • obniżenie wartości zabezpieczenia;
  • wykorzystania kosztów na nieustalony cel.

Jak odstąpić od kredytu hipotecznego

W Polskim prawie nie ma zasad, które dotyczą wypowiedzenia kredytu hipotecznego. Rezygnacja z kredytu hipotecznego następuje, jeżeli bank samodzielnie przyzna
klientowi takie prawo. Zarówno pożyczkobiorcy, jak i firmy pozabankowej należy prawo na odstąpienie od kredytu hipotecznego. Kredytobiorca może zrezygnować z umowy bez podania żadnych przyczyny pod warunkiem, że termin obowiązywania umowy wynosi więcej niż rok. Wypowiedzenie umowy pożyczki przez pożyczkodawcę może odbyć się na podstawie zasad określonych w umowie. To ile mamy czasu na odstąpienie od umowy, zależy od warunków zawartych w umowie kredytu.

Podobne

Klient wnioskował o
2 000 zł w firmie NetCredit