By: admin0 opinie

Czym jest Związek Banków Polskich i jakie informacje przechowywane? Te i inne pytania postaramy się wyjaśnić w poniższym artykule. Klienci instytucji finansowych zwykle są sprawdzane w rejestrach dłużników takich jak na przykład BIK lub KRD. Lecz do dyspozycji banków i firm pożyczkowych jest więcej rejestrów. Wspomniane instytucji mogą również korzystać z ZBK. W umowach banków i instytucji pożyczkowych czasami często znajduje się punkt o kontroli w tym rejestrze. Przed zaciągnięciem chwilówki należy zapoznać się z działalnością tej firmy.

Czym jest Związek Banków Polskich

ZBK złącza banki krajowe na dobrowolnych zasadach. Celem wspomnianej instytucji jest reprezentacja banków w branży zewnętrznej, edukacja w zakresie finansowym oraz wymiana informacją. Za pomocą specjalnego systemu różne banki sprawdzają jak pożyczkobiorca radził z zobowiązaniami, minimalizując ryzyko pożyczania pieniędzy. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych ma za zadanie przechowywanie, gromadzenie oraz udostępnianie wszelkich danych o kłopotach ze spłatą długów. W tym celu został stworzony Bankowy Rejestr Dłużników. Związek Bankowy w Polsce raport można pobrać bez zbędnych komplikacji i uzyskać wszelkie dane. Informacja o niesplaconym kredycie przechowywana jest przez ok. dziesięć lat, w przypadku spłaty pożyczki – przez dwa lata. Bankowy rejestr klientów niesolidnych może przechowywać dane klientów przez pięć lat.

W jakich przypadkach dane klienta zostają przekazywane do ZBK

Dane klienta mogą zostać przekazane do ZBK po spełnieniu poniższych warunków:

  • wysokość zaległej kwoty przekracza 200 zł;
  • okres opóźnienia ze spłatą przekracza 60 dni.

O możliwości przekazania danych o zadłużeniu do ZBK serwisy pożyczkowe informują swoich klientów zawczasu. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia klient ma miesiąc na spłatę zadłużenia. W razie braku spłaty pożyczki w tym okresie dane zostają przekazywane do BRD a odtąd trafiają do ZBK. Nie tylko instytucji bankowe współpracują z ZBK. Do bazy ZBK mają podgląd również serwisy pożyczkowe. To znaczy, że mogą one w dowolnym momencie sprawdzić jak pożyczkobiorca radzi ze spłatą długów. Negatywny wpis w ZBK obniża zdolność kredytową klienta i zmniejsza szanse na uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

ZBK – jak pobrać raport

Kredytowa zdolność wnioskodawcy to najważniejszy czynnik, który ma duży wpływ na wynik decyzji. Lecz pożyczkobiorca nie zawsze musi czekać, aż firma pożyczkowa sprawdzi go w ZBK. Klient może samodzielnie pobrać raport. Związek polskich banków wniosek wystarczy złożyć i uzyskasz potrzebne dane. W taki sposób pożyczkobiorca może ocenić swoje szanse na otrzymanie pożyczki jeszcze przed złożeniem wniosku. Raport ZBK nie jest udostępniany telefonicznie lub droga mailową. W celu otrzymania raportu należy wysłać odpowiedni wniosek i wskazać w jakiej formie chcemy odebrać raport. Raz na pół roku można pobrać raport za darmo. Za każdy kolejny raport musisz zapłacić ok. 10 zł – jeśli odbierasz raport osobiście, lub ok.18 zł – w razie wysłania raportu przesyłką poleconą. Raport w innych bazach można również ściągnąć po założeniu konta.

Czy można usunąć informacje z ZBK

Po wygaśnięciu pożyczki dane pożyczkobiorcy przechowywane są przez pięć lat. W żadnym przypadku takie dane nie można usunąć wcześniej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dane klienta zostały przekazane do baz wskutek pomyłki. Więc pożyczkobiorca może złożyć wniosek o usunięcie takich danych do instytucji, która te dane tam umieściła. Są również przypadki, gdy bank może samodzielnie usunąć dane z bazy przez upłynięciem tego terminu.

Podobne

Klient wnioskował o
2 000 zł w firmie AlfaKredyt